Detalji o autoru

Marjan-Štefoković, Jasmin, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska