Detalji o autoru

Štefić, Jasenka, Županijska liga protiv raka Čakovec, Klub žena liječenih od bolesti dojke „Nova Nada“, Hrvatska