Detalji o autoru

Petrić, Ivo, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 6, 7. Travanj 2006. - Stručni radovi
    Epidemije na području Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju od 1994. do 2004. godine (Epidemics between 1994 and 2004 in the Splitsko-Dalmatinska County)
    Sažetak  PDF