Detalji o autoru

Pale, Ivica, b4b d.o.o., Hrvatska