Detalji o autoru

Petek, Ivana, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska