Detalji o autoru

Pavlić-Renar, Ivana, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za endokrinologiju Klinike za unutrašnje Bolesti, KBC Zagreb, Hrvatska