Detalji o autoru

Pristaš, Ivan, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku, Hrvatska