Detalji o autoru

Pećin, Ivan, 2 Zavod za bolesti metabolizma, Klinika za unutrašnje bolesti KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska