Detalji o autoru

Radašević, Hrvoje, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravsva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba, Hrvatska