Detalji o autoru

Požar, Hajnalka, Medinska škola "7.april" Novi Sad, Srbija, Srbija