Detalji o autoru

Pavleković, Gordana, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Hrvatska