Detalji o autoru

Šantek-Zlatar, Gordana, Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatska