Detalji o autoru

Perko, Goran, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba, Hrvatska