Detalji o autoru

Majić Milotić, Dubravka, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma «Vuk Vrhovac», Hrvatska