Detalji o autoru

Štajduhar, Dinko, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivan Barbot“