Detalji o autoru

Petrovčić, Darija, 1Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije

  • Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. - Stručni radovi
    Epidemiologija tuberkuloze u Virovitičko - podravskoj županiji od 2000. do 2006. godine (The Epidemiology of Tuberculosis in Virovitica-Podravina County 2000 - 2006)
    Sažetak  PDF