Detalji o autoru

Štimac, Danijela, Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar