Detalji o autoru

Mikšik, Danica, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Služba za zdravstvenu ekologiju

  • Vol 5, Broj 19, 7. srpnja 2009. - Stručni radovi
    Uloga Vodiča za dobru higijensku praksu i Vodiča za implementaciju HACCP-a u osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane u ugostiteljskim objektima
    Sažetak  PDF