Detalji o autoru

Momčinović, Biserka, Centar za građanske inicijative, Hrvatska