Detalji o autoru

Matica, Biserka, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Dijagnostika infekcija probavnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Gastrointestinal Infection at Zagreb Institute of Public Health)
    Sažetak  PDF