Detalji o autoru

Tambić Andrašević, Arjana, Klinika za infektivne bolesti «Dr. F. Mihaljević»

  • Vol 7, Broj 26, 7. travnja 2011. - Stručni radovi
    Rezistencija bakterija na antibiotike – vodeći problem medicine na početku 21. stoljeća (Antibiotic resistance – the leading medical problem at the beginning of the 21st century )
    Sažetak  PDF