Detalji o autoru

Kaić-Rak, Antoinette, Voditelj Ureda SZO u Hrvatskoj

  • Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. - Stručni radovi
    Sažetak Svjetskog zdravstvenog izvješća 2008."Primarna zdravstvena zaštita: Sada više nego ikada" (Abstract of The World Health Report 2008."Primary Health Care: Now More Than Ever")
    Sažetak  PDF