Detalji o autoru

Kaić-Rak, Antoinette, Ureda SZO u Hrvatskoj, Hrvatska

  • Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. - Stručni radovi
    Prijetnje i izazovi zdravstvenoj sigurnosti u zemljama europske regije Svjetske zdravstvene organizacije (Threats and Challenges to the Health Safety in the European Regions of World Health Organization )
    Sažetak  PDF