Detalji o autoru

Kaić-Rak, Antoinette, Ured SZO za Hrvatsku, Hrvatska

  • Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. - Stručni radovi
    Prijetnje i izazovi zdravstvenoj sigurnosti u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije - uz Svjetski dan zdravlja 2007 (Threats and Challenges to the Health Safety in the European Regions of World Health Organization – Accompanying World Health
    Sažetak  PDF