Detalji o autoru

Kaić Rak, Antoinette, asnik za vezu SZO u Hrvatskoj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska