Detalji o autoru

Perhat, Ankica, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatska