Detalji o autoru

Prelas-Kovačević, Anita, 1Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici