Detalji o autoru

Zadravec Baranašić, Andreja, Osnovna škola Štrigova, Hrvatska