Detalji o autoru

Puljak, Ana, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Gerontološko-javnozdravstvena djelatnost - zdravstveni management za starije osobe (Gerontology-Public Health Service- Health Management for the Elderly)
    Sažetak  PDF
  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Vizija i misija Gerontološkog centra - Izvaninstitucijske skrbi za starije osobe (The Vision and Mission of the Gerontology Center – Non-Institutional Care for the Elderly)
    Sažetak  PDF