Detalji o autoru

Puljak, Ana, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba, Hrvatska

 • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
  Usporedba procjene indeksa starenja zagrebačkog, hrvatskog i europskog pučanstva (I dio) (Comparison Assessment of the Zagreb, Croatian and European Population Aging Index (Part I))
  Sažetak  PDF
 • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
  Usporedba procjene indeksa starenja zagrebačkog, hrvatskog i europskog pučanstva (II dio) (Comparison Assessment of the Zagreb, Croatian and European Population Aging Index (Part II))
  Sažetak  PDF
 • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
  Vodeći multifaktorijalni gerijatrijski sindromi u starijih osoba - „4 N†u gerijatriji (The Leading Multifactorial Geriatric Syndromes in the Elderly – The 4 Ns in Geriatrics)
  Sažetak  PDF