Detalji o autoru

Puljak, Ana, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Zaštita zdravlja starijih osoba - javnozdravstveni prioritet u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj (Health Care for the Elderly – A Public Health Priority in the City of Zagreb and Croatia)
    Sažetak  PDF