Detalji o autoru

Džakula, Aleksandar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ŠNZ "Andrija Štampar" -PDS Javno zdravstvo,, Hrvatska