Detalji o autoru

Pavlić, Adrijana, Zdravstveno veleučilište, Specijalistički diplomski studij Menadžment u sestrinstvu