Detalji o autoru

Kaić-Rak, A., Voditelj Ureda SZO u Hrvatskoj