Detalji o autoru

Kaić-Rak, A., Svjetska zdravstvena organizacija ŠNZ “Andrija Štampar” Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 6, 7. Travanj 2006. - Stručni radovi
    Prehrambene navike, stavovi i znanja o pravilnoj prehrani pučanstva na području Splitsko-dalmatinske županije (Dietary habits, attitudes and knowledge of the proper population diet in the Splitsko Dalmatinska County)
    Sažetak  PDF