Vol 7, Broj 28, 7. listopada 2011.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednika broja PDF PDF PDF
Željko Baklaić

Stručni radovi

Globalni pokret za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti PDF
Ante Zvonimir Golem, Danica Kramarić, Sibila Žabica, Krunoslav Capak
Uvodna rijeÄ urednice teme PDF
Verica Kralj
Razvoj službe za epidemiologiju kroniÄnih masovnih bolesti PDF
Vlasta Hrabak-Žerjavić
Služba za epidemiologiju kroniÄnih masovnih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - ocjena stanja i perspektive na podruÄju epidemiologije kroniÄnih bolesti PDF
Verica Kralj
Kardiovaskularne bolesti PDF
Verica Kralj
Registar za rak PDF
Ariana Znaor
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke Bez naslova () PDF
Andrea Å upe Parun
Nacionalni program rane dijagnostike raka debelog crijeva u Republici Hrvatskoj 2008-2011 PDF
Nataša Antoljak
Mentalno zdravlje PDF
Maja Silobrčić Radić
Registar za psihoze Hrvatske PDF
Maja Silobrčić Radić
Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske PDF
Maja Silobrčić Radić, Melita Jelavić
Promicanje mentalnog zdravlja u Europskoj uniji PDF
Zrinka Laido, Merike Sisask, Airi Värnik
Ozljede PDF
Ivana Brkić Biloš
Razvoj epidemiologije invaliditeta u Republici Hrvatskoj Bez naslova () PDF
Tomislav Benjak
Uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u provedbi Nacionalne strategije za izjednaÄavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak
KroniÄna opstruktivna plućna bolest i astma PDF
Nataša Antoljak
Šećerna bolest – epidemiološko stanje i javnozdravstvene aktivnosti u Hrvatskoj PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko
Registar akutnog infarkta miokarda i akutnog koronarnog sindroma za grad Zagreb (akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris) PDF
Inge Heim, Mirjana Jembrek-Gostović
Edukacija o kroniÄnim nezaraznim bolestima PDF
Ariana Vorko-Jović
KroniÄne nezarazne bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji PDF
Ivana Ceronja
Promjene u strukturi smrtnosti od kroniÄnih nezaraznih bolesti u MeÄ‘imurskoj županji te mjere promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja koje provodi Zavod za javno zdravstvo MeÄ‘imurske županije sa suradnicima PDF
Renata Kutnjak Kiš
Prevencija kroniÄnih nezaraznih bolesti u KarlovaÄkoj županiji PDF
Biserka Hranilović
Razvoj programa prevencije poremećaja uzrokovanih prekomjernim pijenjem alkohola u KoprivniÄko-križevaÄkoj županiji PDF
Davorka Gazdek, Nadica Puškaš
Potencijalno izgubljene godine života (YPLL) u Požeško-slavonskoj županiji PDF
Jasmina Kovačević
Javnozdravstveni kapaciteti Požeško-slavonske županije PDF
Jasmina Kovačević, Mato Matijević
Usporedba standardiziranih stopa umrlih od bolesti koje se mogu pripisati pušenju za Požeško-slavonsku županiju, te usporedba s Republikom Hrvatskom i zemljama Europske unije PDF
Jasmina Kovačević
KroniÄne nezarazne bolesti u Istarskoj županiji PDF
Danijela Lazarić-Zec, Olga Dabović-Rac, Ljubomira Radolović
Tko, kome i kada (ne) prijavljuje sumnju na nasilje PDF
Ines Lazarević Rukavina, Suzana Janković, Nevenka Vlah
Prikaz programa «Rano otkrivanje raka vrata maternice kod žena Primorsko-goranske županije za 2009.i 2010. godinu» PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Nevenka Vlah
KroniÄne nezarazne bolesti na podruÄju SisaÄko-moslavaÄke županije PDF
Sonja Pajtlar
Služba za epidemiologiju kroniÄnih masovnih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije PDF
Ingrid Tripković
Javnozdravstveni pokazatelji mortalitetne strukture zloćudnih novotvorina stanovništva starije životne dobi Splitsko-dalmatinske županije, 2005.-2009. godine PDF
Inga Vučica
KroniÄne nezarazne bolesti u Zadarskoj županiji od 1998. do 2009. godine PDF
Ljilja Balorda
KroniÄne nezarazne bolesti kao vodeći uzroci smrti stanovnika Zadarske županije u razdoblju od 2005. do 2009. godine PDF
Ana Petrić
KroniÄne masovne bolesti u ZagrebaÄkoj županiji PDF
Branko Kolarić, Dinko Štajduhar, Davorin Gajnik
Javnozdravstvene akcije prevencije kroniÄnih nezaraznih bolesti u Zadarskoj županiji 2010/2011 PDF
Ljilja Balorda, Zoran Škrgatić, Marija Škrgatić, Jelena Ćosić Dukić
Vodeći zdravstveni problemi preventivno pregledanih osoba starijih od 50 godina u OsjeÄko-baranjskoj županiji od 2007-2010. PDF
Nikola Kraljik, Rudika Gmajnić, Sanda Pribić, Tibor Santo
EpidemioloÅ¡ki prikaz kroniÄnih bolesti u LiÄko-senjskoj županiji PDF
Velimir John
Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine PDF
Goranka Petrović
Povijest Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak, Marija Strnad
Sustav zdravstvenih raÄuna PDF
Ana Ivičević Uhernik
Sustav primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj-kako ga unaprijediti (jedno promišljanje nastalo 20. 04. 2007. godine) PDF
Nikola Kraljik, Tibor Santo
Moralne osobine medicinske sestre PDF
Mihael Vlaović, Božena Coha

Izvorni znanstveni radovi

Frekvencija srca i njena varijabilnost kod bolesnika s hipertenzijom PDF
Karlo Kožul, Ksenija Vidović, Helga Heinzelman-Kožul, Senka Samardžić, Mirta Kopić, Miroslav Šram

Osvrti

Okrugli stol «Zdravstveno osiguranje - otvoreno o privatnom i javnom» PDF
Ana Ivičević Uhernik
179. GERONTOLOÅ KA TRIBINA O SMJERNICAMA ZA PREHRANU STARIJIH OSOBA PDF
Spomenka Tomek Roksandić
Predstavljena knjiga „KOMUNIKACIJA U MEDICINI ČOVJEK JE ČOVJEKU LIJEK“ PDF
Ranko Stevanović

Pisma

Pismo Äitatelja objavljeno 1989. godine u listu Danas PDF
Mate Ljubičić, Željko Baklaić, Miroslav Svjetličić

Vijesti

Organizacija rada u ordinaciji opće medicine Šenkovec PDF PDF
Vlatka Hajdinjak Trstenjak