Promjene u strukturi zaposlenih u zdravstvu OsjeÄko-baranjske županije od 1994. – 2006. godine (1994 – 2006 changes of the structure of health workers in the county of Osijek-baranya)

J Milas, V Milas, Z Volner

Sažetak


Struktura i broj zaposlenih u zdravstvu jedan su od pokazatelja koji mogu pomoći u ocjeni stanja u zdravstvu na podruÄju OsjeÄko-baranjske županije (Županija). Jasno je da bez dobre sadaÅ¡nje i buduće zdravstvene kadrovske politike nije moguće rjeÅ¡avati zdravstvene zahtjeve koji su sada ili će se javiti u bliskoj budućnosti. U Zavodu za javno zdravstvo OsjeÄko-baranjske županije (ZZJZ Osijek) su prikupljeni i obraÄ‘eni podaci o strukturi i broju zaposlenih u Županiji od 1994. do 2006. godine. Godine 1994. stopa zaposlenih u zdravstvu Županije je bila 1095/100.000 stanovnika, a stopa lijeÄnika kao nositelja svih aktivnosti u zdravstvu bijaÅ¡e 158. U Hrvatskoj je te godine stopa zaposlenika u zdravstvu bila 1290/100.000 stanovnika, a stopa lijeÄnika bijaÅ¡e 191. Godine 2006. stopa je u Županiji bila 1496/100.000, a stopa lijeÄnika 228. U Hrvatskoj je iste godine stopa zaposlenih u zdravstvu bila 1705, a stopa lijeÄnika 271/100.000 stanovnika Hrvatske. Å kolovanjem kadrova medicinska Å¡kola i medicinski fakultet i ostale zdravstvene ustanove u vremenu od 12 godina nisu uspjeli smanjiti negativnu razliku u stopi zdravstvenih djelatnika izmeÄ‘u Županije i Hrvatske. Jedino Å¡to je u zdravstvu Županije bolje u odnosu na prosjek Hrvatske su administrativno i tehniÄko osoblje. Trebala bi se Å¡to prije napraviti Županijska strategija zapoÅ¡ljavanja u zdravstvu koja treba dati odgovor zaÅ¡to je stanje ovako i kako u kratkom vrjemenu nadomjestiti manjak zaposlenika u zdravstvu kako se ne bi loÅ¡a struktura zdravstvenih djelatnika u zdravstvu dodatno uruÅ¡ila odljevom kadrova u Europu kada Hrvatska postane punopravna Älanica.

Ključne riječi


Zaposlenici u zdravstvu, struktura zaposlenika u zdravstvu, stopa, liječnici, zdravstveni djelatnici, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja