Promjene u strukturi zaposlenih u zdravstvu Osječko-baranjske županije od 1994. – 2006. godine (1994 – 2006 changes of the structure of health workers in the county of Osijek-baranya)

J Milas, V Milas, Z Volner

Sažetak


Struktura i broj zaposlenih u zdravstvu jedan su od pokazatelja koji mogu pomoći u ocjeni stanja u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije (Županija). Jasno je da bez dobre sadašnje i buduće zdravstvene kadrovske politike nije moguće rješavati zdravstvene zahtjeve koji su sada ili će se javiti u bliskoj budućnosti. U Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (ZZJZ Osijek) su prikupljeni i obrađeni podaci o strukturi i broju zaposlenih u Županiji od 1994. do 2006. godine. Godine 1994. stopa zaposlenih u zdravstvu Županije je bila 1095/100.000 stanovnika, a stopa liječnika kao nositelja svih aktivnosti u zdravstvu bijaše 158. U Hrvatskoj je te godine stopa zaposlenika u zdravstvu bila 1290/100.000 stanovnika, a stopa liječnika bijaše 191. Godine 2006. stopa je u Županiji bila 1496/100.000, a stopa liječnika 228. U Hrvatskoj je iste godine stopa zaposlenih u zdravstvu bila 1705, a stopa liječnika 271/100.000 stanovnika Hrvatske. Školovanjem kadrova medicinska škola i medicinski fakultet i ostale zdravstvene ustanove u vremenu od 12 godina nisu uspjeli smanjiti negativnu razliku u stopi zdravstvenih djelatnika između Županije i Hrvatske. Jedino što je u zdravstvu Županije bolje u odnosu na prosjek Hrvatske su administrativno i tehničko osoblje. Trebala bi se što prije napraviti Županijska strategija zapošljavanja u zdravstvu koja treba dati odgovor zašto je stanje ovako i kako u kratkom vrjemenu nadomjestiti manjak zaposlenika u zdravstvu kako se ne bi loša struktura zdravstvenih djelatnika u zdravstvu dodatno urušila odljevom kadrova u Europu kada Hrvatska postane punopravna članica.

Ključne riječi


Zaposlenici u zdravstvu, struktura zaposlenika u zdravstvu, stopa, liječnici, zdravstveni djelatnici, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja