Seroprevalencija virusa hepatitisa B među osobama koje injiciraju droge s područja Osječko-baranjske županije, Hrvatska (Hepatitis B seroprevalence among intravenous drug users from the Osijek-Baranya County, Croatia)

M Kribl, M Miškulin, K Bojanić

Sažetak


Cilj: Utvrditi prevalenciju opijatskih ovisnika s područja Osječko-baranjske županije pozitivnih na HbsAg virusa hepatitisa B (HBV). Analizirati seropozitivitet na HbsAg među opijatskim ovisnicima s obzirom na njihovu dob i spol te osobne iskaze o intravenskom uzimanju droge te korištenju zajedničkog pribora.
Metode i ispitanici: Istraživanje je ustrojeno kao klasična studija presjeka (engl. cross-sectional study) koja se odvijala u razdoblju od 1. siječnja do uključivo 30. travnja 2008. godine u Centru za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti ZZJZ Osječko-baranjske županije. Među 367 opijatskih ovisnika liječenih u Centru, slučajnim je odabirom odabrano njih 151 (obuhvat od 41,1%) prosječne dobi 31,0±5,0 godina te su testirani na prisutnost HbsAg virusa hepatitisa B. Među testiranim ovisnicima bilo je 124 muškarca (82,1%) te 27 (17,9%) žena. Podaci o dobi, spolu, intravenskom uzimanju droge te korištenju zajedničkog pribora dobiveni su iz standardnog Pompidou obrasca koji se koristi u svakodnevnom radu s korisnicima Centra.
Rezultati: Testiranjem krvi opijatskih ovisnika liječenih u Centru za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti ZZJZ Osječko-baranjske županije na prisustvo HbsAg virusa hepatitisa B otkriveno je 15,9% (24/151) pozitivnih opijatskih ovisnika. Gledano prema spolu, pozitivnost je utvrđena u 16,9% (21/124) muškaraca te 11,1% (3/27) žena. Prosječna dob pozitivnih opijatskih ovisnika iznosila je 34,7±5,6 godina. Analizom pozitivnih ispitanika s obzirom na njihov osobni iskaz o uzimanju droge intravenski utvrđeno je kako je 87,5% (21/24) pozitivnih ispitanika izjavilo kako je uzimalo drogu intravenski. K tome, utvrđeno je kako je od ukupnog broja pozitivnih ispitanika njih 75,0% (18/24) koristilo zajednički pribor.
Zaključci: U skupini opijatskih ovisnika s područja Osječko-baranjske županije otkrivena je visoka seroprevalencija ovisnika pozitivnih na HbsAg virusa hepatitisa B. Dobivenim rezultatom potvrđeno je kako osobe koje injiciraju droge u Republici Hrvatskoj imaju značajno veći rizik obolijevanja od hepatitisa B u odnosu na opću populaciju.

Ključne riječi


osobe koje injiciraju droge, HBV, seroprevalencija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja