Dijagnostika virusnih hepatitisa

V Burek

Sažetak


Do početka 2008. godine poznati su slijedeći hepatitis virusi: A, B, C, D, E, G, TTV, SEN-V i NV-F. Mnogi elementi upućuju na postojanje još nekih hepatitis virusa uvjetno nazvanih nonA-nonE virusi te hipotetski F virus. Prvih su pet virusa (A,B,C,D,E) potpuno karakterizirani, a kliničke karakteristike njihove infekcije su jasno utvrđene i na njih otpada oko 85-90 % svih virusnih hepatitisa.G, TTV i SEN-V nisu u potpunosti karakterizirani, a njihova veza s kliničkim hepatitisom nije jasna. NV-F virus je nedavno otkriven (2006. godina), a F virus je oznaka za hipotetski hepatitis virus koji bi bio vezan uz fulminantni hepatitis. Egzaktna se dijagnostika virusnih hepatitisa može temeljiti jedino na dokazivanju specifičnih markera (biljega) virusnih hepatitisa, odnosno sustava antigen-antitijelo te genetskog materijala virusa. Glavni serološki dijagnostički biljezi za prvih pet hepatitis virusa su: HAV infekcija - IgM anti-HAV; HBV infekcija - HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, IgM anti-HBc, HBeAg, anti-HBe; HCV infekcija - anti-HCV; HDV infekcija - HDAg, IgM anti-HD, IgG anti-HD. Uz standardnu je dijagnostiku virusnih hepatitisa nužno voditi računa o mogućnosti okultne HBV infekcije s posebnom kombinacijom biljega. Treba imati na umu da istodobna infekcija s više virusa unutar hepatitis virusa te HIV-a i hepatitis virusa može unijeti dijagnostičku zabunu ako se na to ne misli.

Ključne riječi


Virusni hepatitisi, specifična dijagnostika, HBV, HCV, HAV, HEV, HDV

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja