Uporaba, percepcija kvalitete i alternativni izvori pitke vode u Osječko–baranjskoj županiji (Usage, quality perception and alternative sources of drinking water in Osijek-baranya county)

M Valek, M Miškulin, V Santo, A Dumić, I Valek, D Mandić

Sažetak


Rastuća ekološka svijest i stalno prisutna strepnja za vlastito zdravlje i agresivnost medija mogu, opravdano ili ne, izazvati nepovjerenje građana prema pouzdanosti vode za piće koju piju. Cilj je rada procijeniti kako stanovnici naše Županije koriste vodu koju piju, kako ocjenjuju njenu kvalitetu i u kolikoj mjeri vodom za piće posežu iz drugih izvora. Anonimnom anketom, zatvorenog tipa, slučajnim izborom, ispitana je 281 punoljetna osoba, urbanih i ruralnih područja Županije koja se vodom za piće opskrbljuje putem javnih ili privatnih vodovoda i bunara. Samo 1% (prosječno 1,2 L/dan) isporučene vode javnog vodovoda potroši se na piće. Neovisno o vrsti vodoopskrbe, 20% anketiranih ne pije vodu sa slavina, okus vode uglavnom smatra dobrim, podjednako strahuju od mogućeg zagađenja vode (45%), sve manje skupljaju kišnicu kao oblik štednje vode, priznaju rastrošnost u potrošnji vode. Većina korisnika vode iz javnog vodovoda ne zna ili misli da se voda ne kontrolira. Većina se voda iz privatnih vodovoda ili bunara ne kontrolira iako vlasnici žele redovito kontrolirati vodu, nisu jednodušni po pitanju plaćanja troškova analiza. Vodu dodatno pročišćava 13% anketiranih, uglavnom stanovnika gradova Županije. Stolnu i izvorsku vodu isključivo pije 14% anketiranih neovisno o vrsti vodoopskrbe. Oko 20% ispitanika je priznalo da vodu povremeno kupuju pod utjecajem reklama i prijatelja.Većina anketiranih osoba (90%) s većom ili manjom učestalošću pije mineralne, uglavnom gazirane vode. Postoji statistički značajna povezanost iznesenih stavova obzirom na zalihe i čuvanje vode kao našeg bogatstva i vrste vodoopskrbe (χ2 = 14.639; p< 0.01). Stanovnici Županije razvijaju stavove i ponašanje prema vodi za piće kao stanovnici velikih svjetskih metropola.

Ključne riječi


voda za piće, percepcija, kvalitete vode, alternative

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja