Riječ urednika teme

T Santo

Sažetak


Prikazati sliku zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji a pri tome izbjeći nizanje suhoparnih statističkih podataka bila je nakana autora u okviru teme broja: Zdravlje u Osječko-baranjskoj županiji. Pristup temama kao i odabir zdravstvenih problema koji su prikazani temeljen je na metodologiji korištenoj kod izrade županijskih slika zdravlja u okviru projekta Zdrave županije Hrvatske mreže zdravih gradova. Kako je tekst o programu ranog otkrivanja raka dojke već objavljen u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo, skrećemo pozornost čitateljstvu na isti kako bi mogao poslužiti kao dio mozaika o zdravlju i zaštiti zdravlja u županiji. Vjerujem da će i u narednim brojevima časopisa biti priloga koji će dopunjavati sliku o socijalnim i zdravstvenim prilikama u županiji pa unaprijed zahvaljujem budućim autorima.

Zahvaljujem svim autorima priloga na uloženom trudu ali i uredništvu časopisa na odluci  da tema 15. broja bude zdravlje u Osječko-baranjskoj županiji.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja