HZA 2008 (Croatian Adult Health Survey 2008)

Silvije Vuletić

Sažetak


Hrvatska zdravstvena anketa 2008 (HZA08) je pregledno istrazivanje
ponasajnih  kardiovaskularnih faktora rizika u populaciji Hrvatske.
PoÄetkom 2008. godine cca 240 patronažnih sestara u 20 županija i gradu
Zagrebu zapoÄelo je:

1.Ponovno anketiranje 9070 ispitanika, koji su 2003. godine cinili
reprezentativan uzorak populacije u Hrvatskoj,
2. Dogovornu personaliziranu intervenciju dijagnosticiranu od patronažne
sestre.

Organiziraju se radionice na kojem ucestvuju zdravstveni radnici zupanije,
patronazne sestre, obiteljski lijecnici, te radnici zupanijskih Zavoda za
javno zdravstvo i lijeÄnici zupanijskih bolnica. Na tim radionacama
razmatraju se problemi primarne i sekundarne intervencije
kardiovaskularnih bolesti.

Odaziv ispitanika u prvom polugodištu 2008. godine iznosi 53 do 98%. 

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja