Preventivni pregledi osiguranika starijih od 50 godina u 2007. godini (Sytematic examinations of insurees 50+ years old in 2007)

Ivan Pristaš, Marijan Erceg, Ranko Stevanović, Urelija Rodin

Sažetak


Prema podacima godiÅ¡njih izvješća iz primarne zdravstvene zaÅ¡tite od 1990.-2007. godine godiÅ¡nje se bilježi izuzetno mali broj preventivnih pregleda i kućnih posjeta Å¡to govori da se djelatnost opće/obiteljske medicine u potpunosti okrenula samo lijeÄenju, sa zanemarivanjem provoÄ‘enja preventivnih aktivnosti posvećenih održavanju i oÄuvanju zdravlja i tako postala pasivna zdravstvena djelatnost.

 

Inicijativa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te prvi ugovori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i timova obiteljske medicine, potpisani 2004. godine za provoÄ‘enje preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 45. godina, bili su dobar poÄetak u poboljÅ¡anju preventivnih mjera za odraslo puÄanstvo i prva projektno i izvedbeno u potpunosti uspjela i cjelovito inicirana i provedena preventivna mjera na razini djelatnosti obiteljske medicine u zadnjih 25 godina.

 

Nakon poÄetka provoÄ‘enja programa, Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaÅ¡titu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (NN188/04., NN30/05. i NN51/05.) pomaknuta je dobna granica provoÄ‘enja preventivnih pregleda s 45 na 50 godina starosti, uz uvjet da u posljednje 3 godine osiguranici nisu bili u ambulanti izabranog doktora niti koristili zdravstvene usluge sadržane u okviru preventivnog pregleda.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja