Pojavnost premalignih i malignih lezija vrata i tijela maternice u Općoj bolnici Virovitica (Manifestation of premalignant and malignant cervical and endometrial lesions in Virovitica General Hospital)

Jadranko Šegregur, Ivica Žerjal, Andrija Krčma, Goran Trubarac

Sažetak


Cilj: Prikazati uÄestalost žena s abnormalnim citoloÅ¡kim nalazima vrata maternice, patohistoloÅ¡ke nalaze biopsija i frakcioniranih abrazija maternice, kao i pojavnost raka vrata i tijela (endometrija) maternice u Općoj bolnici Virovitica. Metode: Retrospektivno su istraženi citoloÅ¡ki nalazi obrisa vrata maternice na Odjelu za citologiju i patohistoloÅ¡ki nalazi na Odjelu za patologiju Opće bolnice Virovitica u razdoblju 2003.-2007. godine. Promatrana je pojavnost premalignih i malignih lezija vrata i tijela maternice. Rezultati: GodiÅ¡nje je prosjeÄno uzeto 5440 citoloÅ¡kih obrisa vrata maternice, uÄinjen je probir Äetvrtine populacije žena, otkriveno je 8,11% abnormalnih citoloÅ¡kih nalaza u 4,63% žena, uz njihov znaÄajan porast. NajviÅ¡e je žena s abnormalnim citoloÅ¡kim nalazom u dobnoj skupini 30-39 godina, kao i najviÅ¡e nalaza CIN I (69,2%). U petogodiÅ¡njem razdoblju porastao je broj dijagnostiÄkih zahvata na maternici, posebno broj biopsija, kao Å¡to je porasla i uÄestalost displazija vrata maternice, dok se uÄestalost invazivnog raka vrata i tijela maternice smanjila. ZakljuÄak: Konvencionalna citologija kao metoda probira raka vrata maternice i patohistoloÅ¡ka procjena endometrija kao metoda dijagnostike raka tijela maternice joÅ¡ su standardi u ranoj detekciji raka maternice. UÄestalost invazivnog raka vrata i tijela maternice se neprekidno smanjuje, dok je pojavnost preinvazivnih promjena u porastu.

Ključne riječi


abnormalni citološki nalaz, patohistološka analiza, rak vrata maternice, rak tijela maternice

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja