Pojavnost premalignih i malignih lezija vrata i tijela maternice u Općoj bolnici Virovitica (Manifestation of premalignant and malignant cervical and endometrial lesions in Virovitica General Hospital)

Jadranko Šegregur, Ivica Žerjal, Andrija Krčma, Goran Trubarac

Sažetak


Cilj: Prikazati učestalost žena s abnormalnim citološkim nalazima vrata maternice, patohistološke nalaze biopsija i frakcioniranih abrazija maternice, kao i pojavnost raka vrata i tijela (endometrija) maternice u Općoj bolnici Virovitica. Metode: Retrospektivno su istraženi citološki nalazi obrisa vrata maternice na Odjelu za citologiju i patohistološki nalazi na Odjelu za patologiju Opće bolnice Virovitica u razdoblju 2003.-2007. godine. Promatrana je pojavnost premalignih i malignih lezija vrata i tijela maternice. Rezultati: Godišnje je prosječno uzeto 5440 citoloških obrisa vrata maternice, učinjen je probir četvrtine populacije žena, otkriveno je 8,11% abnormalnih citoloških nalaza u 4,63% žena, uz njihov značajan porast. Najviše je žena s abnormalnim citološkim nalazom u dobnoj skupini 30-39 godina, kao i najviše nalaza CIN I (69,2%). U petogodišnjem razdoblju porastao je broj dijagnostičkih zahvata na maternici, posebno broj biopsija, kao što je porasla i učestalost displazija vrata maternice, dok se učestalost invazivnog raka vrata i tijela maternice smanjila. Zaključak: Konvencionalna citologija kao metoda probira raka vrata maternice i patohistološka procjena endometrija kao metoda dijagnostike raka tijela maternice još su standardi u ranoj detekciji raka maternice. Učestalost invazivnog raka vrata i tijela maternice se neprekidno smanjuje, dok je pojavnost preinvazivnih promjena u porastu.

Ključne riječi


abnormalni citološki nalaz, patohistološka analiza, rak vrata maternice, rak tijela maternice

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja