Je li skateboard stvarno opasan? – Anketno istraživanje ozljeđivanja skateboardera u Gradu Zagrebu (Is the skateboard really dangerous? – Survey on skateboarding injuries in the City of Zagreb)

Tin Ehrenfreund, Damir Halužan

Sažetak


Cilj: Opisati strukturu ozljeda zadobivenih pri vožnji skateboarda. Metode: Upitnike o navikama skateboardanja i ozljedama pri vožnji skateboarda popunjavale su muÅ¡ke osobe od 13 do 34 godine, koje su vozile skateboard. Rezultati: Anketom je obuhvaćeno 100 skateboardera. Svi su muÅ¡kog spola, starosti od 13 do 34 godine. Skateboardingom se bave prosjeÄno 7,5 godina, a skateboard su poÄeli voziti s 14 godina. 76% ispitanika vozi skateboard 4 puta tjedno ili viÅ¡e. Ukupno su zabilježene 234 ozljede klasificirane kao mild injuries. Sve ozljede dogodile su se na ulici. U vrijeme kad je doÅ¡lo do ozljede nitko od ispitanika nije nosio nikakav oblik zaÅ¡titne opreme. ZakljuÄak: Ozljede su kod skateboardera prisutne, ali se većinom radi o lakÅ¡im ozljedama. Težina i uÄestalost ozljeda dodatno bi se mogle smanjiti koriÅ¡tenjem zaÅ¡titne opreme i izgradnjom specijaliziranih skate-parkova. 

Ključne riječi


skateboarding, ozljede

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja