Bajkama i priÄama do stvarnosti (Fairytales to reality - Storytelling workshop)

Elvira Koić

Sažetak


Autori rezultatima i pregledom struÄne literature, ukazuju na terapijsku vrijednost pripovijedanja, Äitanja bajki i priÄa, improvizacije i dramske ekspresije, kao specifiÄnih medija koji predstavljaju već dokazan kompleks metoda i tehnika u prevenciji poremećaja u ponaÅ¡anju i funkcioniranju djece i mladih, te skupina stanovnika izloženih riziÄnim Äiniteljima za suicidalnost i Å¡tetno ponaÅ¡anje. Pripovijedanje ili Äitanje najÄešće se koristi kao uvod u razgovornu ili hipnoterapiju, kao motivacijski sadržaj na tematskim skupovima malih i velikih terapijskih skupina, u tretmanu poremećaja ponaÅ¡anja i poremećaja spavanja. Ono je jednostavan i uÄinkovit naÄin kako naÅ¡ svjesni, kritiÄni i logiÄni um može pristupiti izvorima nesvjesnih emocionalnih dijelova, koji su Äesto arhetipski i predstavljaju dijelove kolektivnog nesvjesnog. Tako se olakÅ¡ava integracija liÄnosti, produbljuje svjesnost i olakÅ¡ava uvid, kao i kognitivno razumijevanje, te potiÄe bihevioralna promjena. Kreativnost koju nude bajke, mogućnost identifikacije, nuÄ‘enje uvijek pozitivnih ishoda smanjuje osjećaj beznaÄ‘a, a posebno kod djece razvija maÅ¡tu i duboko implementira nadu tj. pozitivnu percepciju i perspektivu budućnosti, Å¡to je moćan zaÅ¡titni i preventivni faktor koji znatno smanjuje rizik. 
Pripovijedanje i filmoterapija dio su terapijskih radionica pripovijedanja priÄa i bajki, koje su organizirane tijekom sociookupacionih aktivnosti u sklopu redovnog programa Dnevne bolnice Odjela psihijatrije Opće bolnice u Virovitici. Sudionici radionica su ratni veterani lijeÄeni od PTSP-a. 
Istraživanje je nastalo nakon dvogodiÅ¡njeg provoÄ‘enja projekta ženskog Lions Cluba Vereucha iz Virovitice "Bajkama do stvarnosti-IgraÄka za prijatelja", u kojem su sudjelovala djeca Äiji su roditelji lijeÄeni od PTSP vezanog uz rat, bolesti ovisnosti o drogama ili alkoholu, djeca dijabetiÄari, djeca koja su trenutno lijeÄena na Odjelu za djeÄje bolesti Opće bolnice, u Virovitici i djeca iz Udruge slijepih iz Virovitice. 
Projekt i ovo istraživanje dio su znanstvenog projekta Minstarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ-No. 108-0982560-0257), kojeg pod nazivom "Prediktivni modeli u zdravstvu", vodi doc.dr.sc. Zdenko Sonicki, dr.med.

Ključne riječi


sustav podrške, prevencija, poremećaji u ponašanju, suicidalnost, PTSP, psihotrauma, veterani, djeca, psihoterapija, dramske tehnike, bajke, pripovijedanje, priče, biblioterapija, filmoterapija, mediji, velika grupa, sociookupaciona terapija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja