Spolno ponaÅ¡anje uÄenika srednjih Å¡kola Velike Gorice (Sexual behavior of high school students in Velika Gorica City)

Dunja Delfin, Andrea Kružić Lulić, Tvrtko Pervan

Sažetak


Ovu anketu radili smo da bi Å¡to bolje upoznali spolno ponaÅ¡anje i navike srednjoÅ¡kolaca Velike Gorice i uoÄili eventualne razlike u ponaÅ¡anja mladića i djevojaka, te razlike u ponaÅ¡anju uÄenika trogodiÅ¡njih i ÄetverogodiÅ¡njih srednjih Å¡kola. Istraživanje je provedeno krajem studenog i poÄetkom prosinca Å¡kolske godine 2007/08. i obuhvatilo je 356 ispitanika. Rezultati pokazuju da je spolno aktivno 58,1% mladića i 48,9% djevojaka. Razlika u ranom stupanju u spolni odnos do 15. godina kod mladića trogodiÅ¡nje i ÄetverogodiÅ¡nje Å¡kole nije znaÄajna za razliku od djevojaka. U trogodiÅ¡njoj Å¡koli njih 43,2% imalo je spolni odnos sa 15 godina, dok je ta brojka puno manja kod djevojaka u ÄetverogodiÅ¡njoj Å¡koli i iznosi 17,3%. NajÄešće sredstvo kontracepcije je prezervativ i njega koristi 95,3% mladića i 85,2% djevojaka, a pilulu kao najsigurnije sredstvo zaÅ¡tite koristi puno manji postotak uÄenika, 9,4% mladića i 21,6% djevojaka.

Ključne riječi


spolno ponašanje, spolni odnos, kontracepcija, srednjoškolci, zdravstveni odgoj

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja