PuÅ¡enje i pijenje alkohola kod srednjoÅ¡kolaca ZagrebaÄke županije (Smoking and alcohol drinking habits in high school students of Zagreb County)

Andrea Kružić Lulić, Dunja Delfin, Davorin Gajnik

Sažetak


Svrha ovog rada je istražiti uÄestalost puÅ¡enja i pijenja alkohola s obzirom na spol i vrstu Å¡kole kod uÄenika zavrÅ¡nih razreda svih trogodiÅ¡njih i ÄetverogodiÅ¡njih Å¡kola u Äetiri grada ZagrebaÄke županije: Velikoj Gorici, ZapreÅ¡iću, Jastrebarskom i Ivanić Gradu. 
Istraživanje je provedeno u studenom 2007.godine i obuhvatilo je 885 ispitanika. 
Rezultati pokazuju da je barem jednom u životu puÅ¡ilo 75,7% mladića i 79,7% djevojaka.Trenutno puÅ¡i viÅ¡e djevojaka (47,3%) nego mladića (36,0%), ali mladići puÅ¡e redovitije i veći broj cigareta dnevno.ViÅ¡e adolescenata puÅ¡i u trogodiÅ¡njim Å¡kolama. Djevojke (82,3%) su i u uzimanju alkohola prestigle svoje vrÅ¡njake (79,9%). Konzumiranje alkohola Äešće je u ÄetverogodiÅ¡njim Å¡kolama. NajviÅ¡e maturanata alkohol uzima tijekom izlazaka vikendom, najÄešće u druÅ¡tvu, kada se veliki broj mladića (85,8%) i djevojaka (77,3%) napije. ÄŒešće se opijaju uÄenici trogodiÅ¡njih Å¡kola.

Ključne riječi


adolescencija, pušenje, alkohol, srednjoškolci, zdravstveni odgoj

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja